http://abshileh.com/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

تحقیق و توسعه

بی تردید رشد و توسعه یک از اساسی ترین نیازهای سازمان ها برای رسیدن به تعالی است. آنچه در سازمان ها با اهداف اقتصادی به عنوان عمده ترین مزیت رقابتی مطرح می شود، توسعه یافتگی با سرعتی متناسب و مطابق با جهان پیرامون است. به عبارت دیگر رقابت، اصلی ترین انگیزه برای رشد و توسعه شرکت ها محسوب می شود.

تحقیق چاشنی موفقیت در تمامی سازمان های امروزی است و تفاوت فقط در هدف و دستاوردهای آن می باشد.

تعریف R&D و وظایف واحدهای R&D در سازمان

تحقیق و توسعه، کشف دانش جدید در باره محصولات، فرآیندها و خدمات و بکارگیری دانش برای ایجاد محصولات، فرآیندها و خدمات جدید و توسعه یافته است که نیازهای بازار را پوشش دهی می نماید.

وظایف واحدهای R&D در شرکت

  • اهمیت منابع انسانی و مدیریت آن در واحدهای R&D
  • ویژگی های پرسنل و مدیران واحدهای R&D
  • شیوه های انگیزه دهی به پرسنل
  • ایجاد بستر مناسب برای ارتقاء خلاقیت و نوآوری
  • کار تیمی و گروهی در R&D
  • ارتباط میان واحد R&D و دیگر واحد های سازمان
  • جایگاه و اهمیت مدیریت پروژه در R&D

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...